ویرتا

برای من قلاب ننداز …

۳۰ آبان ۱۳۹۶


برای من قلاب ننداز …
– صفحه

قرآن کریم:

لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ؛

از گام های شیطان پیروی نکنید همانا او برای شما دشمنی آشکار است.

سوره بقره، آیه ۱۶۸


برای من قلاب ننداز ...