حضرت آیت الله مکارم شیرازی

حکم تعمیم موارد وجوب زکات [کلیات زکات ]

پرسش :آیا زکات منحصر به موارد نُه گانه است یا اینکه در صورت ضرورت، قابل تعمیم به موارد دیگر می باشد؟
پاسخ :اگر چه فلسفه تشریع زکات تعمیم دارد؛ ولیکن روایاتی وجود دارد که صریحاً زکات را منحصر به نُه مورد مى کند و غیر آن را نفى مى نماید.

منبع: سایت ویرتا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی .

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام جامع زکات

ویژه نامه احکام جامع سایت ویرتا

‘ );
w.anetworkParams[ ad.id ] = ad;
d.write( ‘