ویرتا

یک میلیون فلسطینی در زندان‌های صهیونیستی شکنجه شده اند

۶ تیر ۱۳۹۶


کمیته امور اسرا و آزادگان فلسطین اعلام کرد: مجموع فلسطینیانی که تلخی‌های شکنجه در زندان‌های صهیونیستی را چشیده اند به یک میلیون نفر می‌رسد.

به گزارش ویرتا، این کمیته با صدور گزارشی به مناسبت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه که مصادف با بیست و ششم ژوئن است، تصریح کرد: دشمن صهیونیستی با ۸۰ شیوه، فلسطینیان را در زندان های خود شکنجه کرده است.

در این گزارش می خوانیم که رژیم صهیونیستی از بازداشت های ظالمانه به عنوان ابزاری برای سرکوب فلسطینیان، ایجاد رعب و وحشت در میان آنان، مجازات دسته جمعی شان و همچنین ضربه زدن به بافت و شیرازه جامعه فلسطینی استفاده می کند.

این نهاد حقوقی تاکید کرد که شکنجه فیزیکی و روحی اسرای فلسطینی به مثابه نقض حقوق بشر است و یک جنایت هولناک و تکان دهنده در حق بشریت به شمار می رود و طبق قوانین بین المللی شکنجه یک جنایت جنگی محسوب می شود.

این کمیته از تمامی نهادهای بین المللی خواست تا برای پایان بخشیدن به شکنجه فلسطینیان در زندان های اسرائیلی و حمایت از بازداشت شدگان وارد عمل شوند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین