ویرتا

یک شهر سوریه از کنترل تحریر الشام خارج شد

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶


ارتش سوریه شهر صوران در شمال حماه سوریه را از دست گروه تروریستی تحریر الشام آزاد کرد.

 به گزارش مصاف، ارتش سوریه  در نبردی چند ساعته با این گروه تروریستی  و با باز پس گرفتن تپه بزام ، که از سمت شمال بر شهر صوران مشرف است و همینطور دو ایست بازرسی پل صوران و المکاتب در غرب صوران امنیت مناطق اطراف این شهر را تامین کرد.

تحریر الشام به مدت بیست روز بر شهر صوران تسلط داشت.

این عملیات در چارچوب ایجاد خطوطی دفاعی و تهاجمی صورت پذیرفت، عملیاتی که به باز پس گیری سریع منطقه طیبه الامام که در مجاورت صوران قرار دارد منجر شده بود.

منبع: العالم