حضرت آیت الله مکارم شیرازی

حکم کفاره در صورت باطل کردن روزه و مشخص شدن آخر شعبان [ احکام کفاره روزه]

پرسش : اگر فردی یقین داشته باشد که روز اول ماه رمضان است و عمدا روزه را نگیرد ولی بعدا معلوم شود آخر شعبان بوده است، وظیفه ی او درمورد کفاره چیست؟

پاسخ : هرگاه یقین کند که آن روز اوّل ماه رمضان است و عمداً روزه خود را باطل کند، بعد معلوم شود که آخر شعبان بوده، کفّاره بر او واجب نیست.

حکم کفاره در صورت ابطال روزه و مشخص شدن عید [ احکام کفاره روزه]

پرسش : چنانچه انسان، در روزی که شک بین آخر ماه رمضان و عید دارد روزه خود را باطل نماید، کفاره ی آن چیست؟
پاسخ : اگر شک کند آخر رمضان است یا اوّل شوال و عمداً روزه را باطل کند بعد معلوم شود روز عید بوده کفّاره ندارد.

 

حکم کفاره در صورت عذر شرعی بعد از ابطال عمدی روزه [ احکام کفاره روزه]

پرسش : چنانچه فرد روزه دار عمدا روزه ی خود را باطل نماید ولی بعد از آن عذری مانند سفر یا حیض پیش آید، وظیفه ی شخص در مورد کفاره چیست؟

پاسخ : هرگاه روزه خود را عمداً باطل کند، بعد به مسافرت برود، کفّاره از او ساقط نمى‏ شود، ولى اگر عمداً روزه خود را باطل کند بعد عذرى مانند حیض یا نفاس یا بیمارى براى او پیدا شود کفّاره بر او واجب نیست.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی .

حتما بخوانيد

احکام مشاغل و درآمد های حلال و حرام

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا 

‘ );
w.anetworkParams[ ad.id ] = ad;
d.write( ‘