مقام معظم رهبري

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

«هستفتاء اختصاصي سايت ویرتا از دفتر مقام معظم رهبري».

سوال: آیا هستفاده از شیاف های رکتال (كرم مقعد ركتول) و کِرم های واژینال، مبطل روزه هست؟

شياف اگر مايع نباانجام گرفت؛ و کرم واژينال ،‌ براي روزه اشکال ندارد.

منبع: هستفتاء سایت ویرتا از دفتر آیت الله خامنه ای.


حضرت آیت الله مکارم شیرازی

حکم هستفاده از پماد و واژینال برای خانومان در حال روزه [احکام روزه خانوم حائض]

پرسش : چنانچه خانمی باید برای رحم خود پماد هستفاده نماید و مجبور باانجام گرفتاین کار را با وسیله مخصوصى انجام بدهد، روزه ی او چه حکمی دارد؟
پاسخ : معاینات داخلی خانومان و هستفاده از پمادها و قرص های واژینال و هستعمالات مانند آن، غسل ندارد و روزه را باطل نمی کند.

منبع: سایت ویرتا برگرفته از هستفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی .

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام روزه

ویژه نامه احکام جامع سایت ویرتا 

‘ );
w.anetworkParams[ ad.id ] = ad;
d.write( ‘