ویرتا

کتاب «معنا و منزلت عقل در کلام امامیه» منتشر انجام گرفت

۳۱ خرداد ۱۳۹۶

کتاب «معنا و منزلت عقل در کلام امامیه»، تألیف جعفر رضایی توسط انتشارات دارالحدیث به زبان فارسی منتشر انجام گرفت.

به نقل پایگاه هشدار رسانی دارالحدیث به گرازش از رویدادگزاری مهر، بی گمان بنیادی ترین و درخشان ترین رکن معرفت دینی را می توان عقائد و معارف نظری دین دانست. به همین جهت در میان علوم اسلامی علم کلام به عنوان دانشی که هستنباط، تبیین، تنظیم، اثبات و دفاع از آموزه های معرفتی دین را عهده دار گشته، همواره مورد توجه اندیشمندان مسلمان قرار داشته هست.

یکی از مسائل حیاتی در تاریخ کلام اسلامی جایگاه عقل در منظومه معرفت دینی هست و پذیرش یا ردّ عقل به‌ عنوان یکی از منابع اعتقادی و دینی تأثیر زیادی در یک نظام اعتقادی خواهد داشت. تحلیل دقیق اختلافات نخستین جریان‌ های فکری جهان اسلام نیز نشان می‌دهد که ریشه زیادی از این اختلافات به همین بحث برمی‌گردد؛ متکلمان مسلمان مانند قدریه، جهمیه و معتزلیان با تکیه بر عقل به تأویل متون دینی پرداخته و نظام کلامی جدیدی ارائه کـــرده‌اند.

کتاب «معنا و منزلت عقل در کلام امامیه» که حاصل یک پژوهش هست و رویکـــردی تاریخ کلامی دارد به بررسی تغییرات اندیشه امامیه در مسئله عقل در پنج سده نخست می پردازد و تلاش دارد تا دیدگاه امامیه درباره عقل در پنج سده نخست با توجه به دو نقطه عطف؛ یعنی شکل‌گیری متکلمان در اواخر سده نخست و نخستین تعاملات و تأثیر و تأثرات امامیه و معتزله در اواخر سده سوم، را تبیین نماید.

کتاب نامبرده در چهار فصل به قرار ذیل تالیف انجام گرفته هست:

فصل نخست: کلیات و مفاهیم

فصل دوم: ریشه‌ها و سرچشمه‌های عقلانیت شیعی (از آغاز تا پایان سده نخست)

فصل سوم: ظهور متکلمان و تأثیر آن در عقل‌گرایی امامیه  (سده دوم هجری)

فصل چهارم:خیزش نوین کلام امامیه در سده چهارم  و تعامل عقل‌گرایی امامیه و معتزله

کتاب معنا و منزلت عقل در کلام امامیه، تألیف جعفر رضایی از سوی پژوهشکده کلام اهل بیت علیهم السلام، به زبان فارسی، در قطع رقعی، در ۳۰۰  صفحه به نگارش درآمده و با همکاری انتشارات دارالحدیث منتشر انجام گرفته هست.