ویرتا

کتاب درسنامه نهج‌البلاغه تألیف انجام گرفت

۲۴ خرداد ۱۳۹۶

کانون رویدادنگاران نبأ: کتاب درس‌نامه‌های نهج البلاغه در چهار جلد توسط بخشعلی قنبری تنظیم و تألیف انجام گرفت.

به نقل کانون رویدادنگاران ایکنا، نبأ،  کتاب درس نامه های نهج البلاغه در چهار جلد توسط بخشعلی قنبری تنظیم و تألیف انجام گرفت.
نویسنده در این اثر مباحث کلی مربوط به شناخت نهج‌البلاغه را به رشته تحریر درآورده و به بررسی مباحثی از قبیل زیست علمی امام علی(ع) و معرفی بخش‌ها و محتوای این کتاب و… به صورت حتم با شیوه جدید پرداخته و به این نتیجه رسیده هست که نهج‌البلاغه توانایی آن را دارد که برای بهتر انجام گرفتن خانومدگی انسان معاصر و برای سعادت دنیوی و رستگاری اخروی او هم نظر/ نظریه بپردازد و هم در عین حال پلن ارائه دهد.
 از این نظر ترویج اندیشه و پلن‌های عملی این کتاب می‌تواند در رهایی انسان‌ها نقش داشته باانجام گرفت در نتیجه تعلیم آن در سطح گسترده لازم و ضروری هست.
موسی ابراهیمی