ویرتا

کتابهای منتشره مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث درباره امام حسین علیه السلام

۱۰ مهر ۱۳۹۶

دانشنامه امام حسين عليه السلام بر پايه قرآن، حديث و تاریخ

تاليف : محمدی ری شهری

با همکاری : سید محمود طباطبایی نژاد؛ سید روح الله سید طبائی

مترجم : عبدالهادی مسعودی

تعداد جلد : ۱۴

حکمت نامه امام حسين عليه السلام

تاليف : محمدی ری شهری

با همکاری : سید محمود طباطبایی نژاد؛ سید روح الله سید طبائی

تعداد جلد : ۲

شهادت نامه امام حسین علیه السلام

تاليف : محمدی ری شهری

با همکاری : سید محمود طباطبایی نژاد؛ سید روح الله سید طبائی

گزینش : مرتضی خوش نصیب

تعداد جلد : ۲

جواهر الحکمة للإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام

تاليف : محمدی ری شهری

المساعدون : السيد روح الله الطبائي؛ السيد محمود الطباطبائي نجاد

گزیده شهادت نامه امام حسین علیه السلام

تاليف : محمدی ری شهری

با همکاری : سید محمود طباطبایی نژاد؛ سید روح الله سید طبائی

گزینش : مرتضی خوش نصیب

گزیده دانش نامه امام حسین علیه السلام

تاليف : محمدی ری شهری

با همکاری : سید محمود طباطبایی نژاد؛ سید روح الله سید طبائی

تلخیص : مرتضی خوش نصیب

اطلس غدیر و عاشورا

پژوهشکده علوم و معارف حدیث

تعداد جلد : ۱

فرهنگ نامه مرثيه سرايی و عزاداری حضرت سيدالشهداء (ع)

تالیف: محمدی ری شهری

تعداد جلد: ۱

 

واقعه عاشورا در منابع کهن

پژوهشگاه قرآن و حدیث

تعداد جلد: ۱

مجموعه رستاخیز کربلا

معاونت فرهنگی-علمی دارالحدیث

تعداد جلد: ۷