ویرتا

کار، بزرگ ترین عبادت (عکس نوشته)

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

 

 

 

 

کار، بزرگ ترین عبادت  (عکس نوشته) به مناسبت روز کارگر - پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله «العِبادَةُ سَبعُونَ جُزء افضَلُِها طَلَبُ الحَلالِ» عبادت هفتاد جزء است که بهترین آن، کوشش در به دست آوردن مال حلال است. الکافی، ج 5، ص 78

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

«العِبادَةُ سَبعُونَ جُزء افضَلُِها طَلَبُ الحَلالِ»

عبادت هفتاد جزء است که بهترین آن، کوشش در به دست آوردن مال حلال است.

الکافی، ج ۵، ص ۷۸