ویرتا

کاتب وحی

۷ تیر ۱۳۹۶

پرسش :

«کاتب وحی» به چه معناست؟

پاسخ :

رسول خدا(ص) به تصريح قرآن كريم، اُمّى بود؛ یعنی كسى كه خواندن و نوشتن نمى داند يا كسى كه نمى نويسد.

با نزول آيات الهى، پیامبر(ص) به برخى از صحابه كه سواد نوشتن داشتند و مورد اعتماد بودند، فرمان مى داد که آنها را بنويسند. آنان آياتی را كه رسول خدا بر آنها املا می كرد، بر پوست، استخوان هاى پهن شتر يا گاو (مانند كتف و دنده ها)، برگ خرما و يا سنگ هاى پهن سفيد مى نوشتند و نسخه اى از آن را در خانه پيامبر(ص) و نسخه اى را نزد خود نگه مى داشتند.

بنا بر این، اصطلاح «کاتب وحی» به کسانی گفته می شود که قرآن را پس از نزول، با املای پیامبر(ص)، می نوشتند و به صورت مکتوب در می آوردند.

پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت