ویرتا

چگونگى تأثير توكّل در درمان حُزن از منظر قرآن و حديث

۱۸ آبان ۱۳۹۶


چگونگى تأثير توكّل در درمان حُزن از منظر قرآن و حديث
– صفحه

سال
بیست و سوم
/
شماره پیاپی
۲۰۵
/
صفحه
۶۹-۸۳

چکیده :

حُزن و اندوهِ شديد و مداوم، از جمله بيمارى هاى روحى و اخلاقى است كه آسيب هاى گوناگونى را در جسم، جان و رفتار آدمى بر جاى مى گذارد. درمان اين بيمارى، از دغدغه هاى انديشمندان علوم اسلامى و پژوهشگران روان شناسى بوده است. از منظر قرآن و حديث نيز، يكى از راه هاى از ميان بردن حُزن در زندگى، «توكّل به خدا» معرفى شده است.
پرسش اساسى اين است كه توكّل، چگونه باعث برطرف شدن حُزن و افزايش شادكامى انسان در سختى هاى زندگى مى شود؟ مقاله حاضر با روش كتابخانه اى و تحليل محتوا، به تبيينِ مفهوم توكّل و كاربرد آن در «حُزن زدايى» مى پردازد و پس از مطالعه و بررسى متون اسلامى (قرآن و حديث) به اين نتيجه مى رسد كه توكّل و اعتماد به خداوند، با تغيير و اصلاح شناخت آدمى در حوزه هاى عاطفى و رفتارى انسان تأثير مى گذارد كه حاصل آن، صبر در ناملايمات، زهد در تمايلات و شادابى و تلاش در كارها خواهد بود. نتيجه اينكه براى رهايى از اندوه، بايد «توكّل به خدا» را در انسان ها به وجود آورد.
کلیدواژه‌های مقاله :
توکل، اندوه، قرآن و حدیث