ویرتا

چند سال در یک شهر بماند صدق مسافر نمی کند | ویرتا

۱۲ مهر ۱۳۹۶

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه ای

  س۳۳. کسی که می خواهد مدتی در شهری زندگی کند، برای عدم صدق مسافر بر او چند سال بماند کفایت می کند؟
ج. این قضیه عرفی است و علی الظاهر یکی دوسال کافی است.

منبع: سایت ویرتا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام متفرقه

ویژه نامه و بخش احکام جامع سایت ویرتا