ویرتا

چرا تلاوت‌های مسابقات کیفیت ندارد

۲۳ شهریور ۱۳۹۶

نقد حسین شریفیان، مدرس و فعال قرآنی به شیوه فعلی برگزاری مسابقات سراسری قرآن به ویژه در رشته تحقیق قرآن و نقاط ضعف آن در نشست بررسی آئین‌نامه مسابقات در محل خبرگزاری ایکنا صورت گرفت.

دریافت