ویرتا

پوستر / عرفه؛ روز دعا و نیایش

۹ شهریور ۱۳۹۶


ساعت: ۱۹:۴۸
منتشر شده در مورخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۹
شناسه خبر: ۱۱۸۲۹۰۳

اختصاصی اروم نیوز؛

پوستر / عرفه؛ روز دعا و نیایش

پوستر اختصاصی اروم نیوز به مناسبت روز عرفه پیش روی شماست.