ویرتا

پورتال-معاونت تبلیغات – یادگاری ها-صفحه اصلي يادگاري ها/وقت پریدن

۱ اردیبهشت ۱۳۹۶


چطور می شود عاشق شد چطور می شود عاشق بود

تو دور باشی و گهگاهی من از نگاه شما مردود

چطور می شود از عکس ات اتاق خاطره را پر کرد

اتاق کوچک تنهایی اتاق سمت غزل مسدود

بزرگ می شوم اما تو… درخت می شوم اما تو…

نریز پای درختم آب، نگیر پای مزارم عود

چطور وقت پریدن با…؟ چطور وقت پریدن بی…؟

چگونه زائر بارانم، قطار گم شده ام در دو

دوباره وقت خداحافظ نگاه من به حرم افتاد

دوباره بغض غزل ترکید…

سفر بخیر برو بدرود

حسن علی پاکزاد

آسمان هشتم (دفتر هشتم)، صص ۴۰ و ۴۱