ویرتا

پاسخ به هفت شبهه درباره حدیث غدیر و ثقلین، در یک اثر

۲۸ خرداد ۱۳۹۶

پژوهشکده باقرالعلوم(ع)،کتاب «حدیث غدیر؛ نص بر امامت و خلافت مذکور در حدیث ثقلین» را منتشر کـــرد.

به نقل رویدادنگار رویدادگزاری رسا، پژوهشکده  باقرالعلوم(ع)، کتاب «حدیث غدیر نص بر امامت و خلافت مذکور در حدیث ثقلین» را به قلم ابوالقاسم صلواتی گلستانی منتشر کـــرد.

در معرفی پشت جلد این کتاب می‌خوانیم:

رسول اکرم(ص) مسأله خلافت و امامت را ابتدا با حدیث ثقلین در شش اجتماع عمومی صحابه به صورت کلی در اهل‌بیت خود منحصر دانستند و در نهایت با حدیث غدیر در اجتماع عظیم غدیر خم به صورت مشخص مولی علی(ع) را به عنوان امیرالمؤمنین و امام مسلمین و خلیفه خود معرفی کـــردند.

این کتاب تحقیقی جامع در این مسأله وحدت‌بخش و اعتقادی مسلمین هست و به گونه‌ای منصفانه و بی‌طرفانه از منابع معتبر فریقین آن را بررسی نموده، به روش محققانه به شبهات پاسخ داده هست.

عنوان این کتاب، نامی هست که به هر دو حدیث( ثقلین و غدیر)  نظر داشته و ارتباط این دو را بیان می‌کند، از این رو نویسنده در مقدمه درباره علت نام‌گذاری این کتاب این چنین می‌نویسد:

این دو حدیث، در برخی روایات، با هم و با عنوان خطبه غدیر خم ـ مختصر یا مفصل ـ آمده هست،  ولی برخی به روایت حدیث ثقلین بسنده کـــرده و برخی دیگر تنها حدیث غدیر را ذیل آن آورده‌اند. از این رو لازم دانستیم هر سه گونه را بررسی و نقل کنیم.

هرتعداد هر دو حدیث، با اسناد متعدد قطعی به ما رسیده هست، ولی حدیث ثقلین، در منابع اهل سنت، افزایش از حدیث غدیر هست، اما دلالت آن بر امامت و خلافت اهل بیت(ع) به صورت کلی هست؛  اما حدیث غدیر، نخستین مصداق خلافت را از ثقل عترت و اهل بیت(ع) با عنوان «مولی مؤمنین علی» تعیین می‌کند؛ در نتیجه، این حدیث، نص و صریح  بر امامت و خلافت امیرالمؤمنین علی(ع)  و دلالت آن در حد ظهور یا اشعار نیست و از این رو کتاب را «حدیث غدیر بر نص امامت و خلافت مذکور در حدیث ثقلین» نام نهادیم.

همچنین نگارنده در مقدمه درباره بخش‌های مختلف این کتاب چنین توضیح داده هست:

در بخش نخست کتاب، درباره حدیث ثقلین پانزده روایات معتبر اهل سنت،  از هفت مؤلف سرشناس قرن سوم یا چهارم؛  به تربیت تاریخ حیات آنان آمده هست. 

 در بخش دوم هم بیست روایت حدیث غدیر؛ از کتاب‌های معتبر اهل سنت نقل انجام گرفته هست. سپس روایات شیعه بر حسب مواقع صدور حدیث ثقلین در همان  بخش آورده انجام گرفته.  پس از نقل حدیث از یک کتاب؛ به مدارک دیگر آن نیز در پاورقی اشاره انجام گرفته هست. این روایات از نظر متن و محتوا سه گونه هست:

حدیث ثقلین، همراه حدیث غدیر؛ حدیث ثقلین، بدون حدیث غدیر؛ حدیث غدیر،  بدون حدیث غدیر.

نویسنده کتاب در شش بخش  با عنوان‌ها: «روایات حدیث ثقلین و مواقع آن»، «روایات واقعه غدیر و مراسم عید آن»، «شرح حدیث ثقلین و پیام‌های آن»، «دلایل و قرائن حدیث غدیر بر امامت»، « خیانت در متن و سند احادیث فضائل»، «پاسخ به هفت شبهه درباره این دو حدیث(ثقلین و غدیر)» به  شرح و تحقیق درباره حدیث ثقلین و غدیر  پرداخته هست.

نویسنده در بخش ششم این کتاب به هفت شبهه درباره  حدیث ثقلین و غدیر پاسخ داده هست که این  شبهات موارد زیر هستند:

 شبهه نخست:  دلیل بخاری حدیث ثقلین و غدیر را روایت نکـــرده هست؛

 شبهه دوم:  حدیث ثقلین سفارش به محبت هست؛ نه تمسک به اهل‌بیت(ع)؛

 شبهه سوم: حدیث ثقلین دو گونه روایت دارد (کتاب الله و عترتی و کتاب الله و سنتی)؛

 شبهه چهارم: حدیث غدیر، پاسخ شاکیان بازگشته از یمن هست؛

شبهه پنجم: دلیل اهل‌بیت(ع) به حدیث غدیر هستدلال نکـــرده‌اند؟

شبهه ششم: مرجعیت اهل بیت(ع) پس از پیامبر معارض با مرجعیت صحابه هست؛

شبهه هفتم: اگر نصی بر امامت حضرت علی(ع) بود صحابه مخالفت نمی‌کـــردند.

همچنین نویسنده  در  صفحه ۴۰۶  به شبهه «دلیل اهل بیت(ع) به حدیث غدیر هستدلال نکـــرده‌اند؟» این گونه  پاسخ داده هست:

اینکه اهل‌بیت(ع) به امامت انتصابی عقیده نداشته  و به حدیث غدیر هستدلال نکـــرده‌اند؛  قطعا درست نیست و خلاف احتجاجات و دادخواهی‌های تاریخ اهل‌بیت(ع) به ویژه حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) با خلفای سه گانه هست. خطبه حضرت زهرا(س) و مناانجام گرفته امیرالمؤمنین(ع) درباره خلافت خود، در زمان  خلفای سه گانه و ابتدای خلافت ظاهری، آن را نفی می‌کند… .

مؤلف در جای دیگر به  تفاوت‌های میان نبوت و امامت  می‌پردازد و می‌ گوید:

اصولا فرق نبوت و امامت، در همین مسأله هست؛ نبی و رسول، در کوچه و خیابان راه می‌افتند و با التماس و خواهش با آقام همراه انجام گرفته، نور هدایت وحی را به آنان می‌رسانند.

 در این راه سنگ و چوب و شماتت جاهلان را تحمل می‌کنند؛ هم‌چون حکیم خر سواری که فحش می‌شنید ولی با لطافت، مار از شکم شخص خوابیده بیرون کشید و جسارت‌های او را حکیمانه تحمل کـــرد.

 ولی ولایت و امامت، نعمتی الهی  برای جامعه هست که تا آقام آن‌ را نخواهند و برای اجرای حدود الهی آماده نباشند، عرضه آن بر جامعه سزاوار نیست؛ زیرا ولایت، همچون گوهر گران‌قیمت و مروارید ارزشمندی هست که جز در مکان و زمان معقول و به صورت شایسته نباید به آقام عرضه شود.

از طرفی، حزب خلافت، اقلیتی سیاس و روانشناس بودند و از اشتغال حضرت امیر به مراسم دفن پیامبر(ص) و کینه‌های انباشته طوائف تازه مسلمان قریش سوء هستفاده کـــردند و با توجه به نبود قدرت در مدینه و نگرانی‌ها حاکم بر جامعه، بر شتر خلافت سوار انجام گرفتند و پس از آنان وابستگان خلافت اموی و عباسی برای پوشاندن حقائق غدیر، به جعل حدیث از قول بعضی از امامزادگان مانند حسن مثنی پرداختند.

نگاهی به آثار نویسنده:

حجت الاسلام ابوالقاسم صلواتی در کلام و عقائد و تفسیر و اخلاق تألیفاتی دارند که تعداد جلد آن تاکنون به نام‌های زیر چاپ انجام گرفته هست: ۱ – آیت‌ها و هدایت‌های پیامبران ۲- تفسیر تشریحی (۲جلد) ۳ – مبدأ و معاد در مکتب اهل بیت(ع) / ترجمه المبدأ والمعاد :آیت الله مروارید ۴- بینات الرسل (عربی) ۵- حدیث ثقلین در غدیر (زیر چاپ) ۶- درسنامه علم الحدیث (چاپ نانجام گرفته) ۷- قبسات فی علوم القرآن (چاپ نانجام گرفته) ۸- درسنامه ترجمه (چاپ نانجام گرفته) .۹ – مفاتیح الجنات، در ادعیه و زیارات عتبات (آماده چاپ)   ۱۰- شهیدانء العلم و الفضیله درباره شهیدانی روحانی عراق به دست بعثی‌ها (نظارت بر تألیف) و ۱۱- اختلاف الفقهاء فی ترکه سید الفقهاء(تلخیص).

وی مقالاتی نیز دارند و همچنین وی هستاد راهنما یا مشاور حدود ۲۰ پایان نامه حوزوی و دانشگاهی هم بوده‌اند.

گفتنی هست، پژوهشکده باقرالعلوم(ع)، کتاب «حدیث غدیر نص بر امامت، و خلافت مذکور در حدیث ثقلین» را با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه، در ۴۳۶  صفحه، در قطع رقعی، به قیمت ۲۲۰۰۰  تومان در سال ۱۳۹۶ منتشر کـــرده هست