ویرتا

ویژگی ماه رمضان در کلام رهبری (کلیپ + متن)

۲۴ خرداد ۱۳۹۶

ماه رمضان در هر سالی، قطعه‌ای از بهشت هست که خدا در جهنّم سوزان دنیای مادّی ما آن را وارد می کند

و به ما فرصت می دهد که خودمان را بر سر این سفره الهی در این ماه، وارد بهشت کنیم. بعضی همان سی روز را وارد بهشت می شوند. بعضی به برکت آن سی روز، همه سال را و بعضی همه عمر را. بعضی هم از کنار آن، غافل عبور می کنند که مایه تأسّف و خسران هست. حالا برای خودشان که هیچ، هر کس که ببیند این موجود انسانی، با این همه هستعداد و توانایىِ عروج و تتکمیل، از چنین سفره باعظمتی هستفاده نکند، حق دارد که متأسّف شود. این، ماه رمضان هست. ماه ضیافت اللَّه هست. ماه لیلةالقدر هست.

 

نقل کردان مقام معظم رهبری به معقولت آغاز حیاتیانی خدا

زمان: ۱۱۹ ثانیه (۰۱:۵۹)