ویرتا

نماز در شهری که یک یا دو سال سکونت می کند | ویرتا

۵ مهر ۱۳۹۶

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه ای

نماز در محل اقامت


س. اگر کسی یکی دو سال را در شهری جدید زندگی کند، (هر چند بعضی روزها یعنی ایام قلیل را در شهر دیگری باشد ) آیا نماز او تمام است؟
ج. اگر به مقداری در آن شهر بمانید که عرفاً به شما مسافر گفته نشود نماز شما در آن شهر کامل می باشد.

منبع: سایت ویرتا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام متفرقه

ویژه نامه و بخش احکام جامع سایت ویرتا