ویرتا

نماز؛ عاملی در کاهش آسیب‌های اجتماعی

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

گروه معارف: کرم‌پور با اشاره به اینکه نماز عاملی در کاهش آسیب‌های اجتماعی است به نقش آثار فردی و اجتماعی نماز نیز اشاره و عنوان کرد: نماز و اقامه نماز جماعت می‌تواند آسیب‌ها و معضلات اجتماعی را کاهش دهد.