ویرتا

نصب پوسترهایی در خیابان‌های آتن به نشانه همبستگی با اسرای فلسطینی

۳ اردیبهشت ۱۳۹۶


در خیابان‌های آتن به نشانه همبستگی با اسرای فلسطینی پوسترهای نصب شده است.


به گزارش مصاف؛ شماری از حامیان فلسطین در یونان دیروز پنجشنبه اقدام به نصب پوسترهایی در خیابان های آتن به نشانه همبستگی با اسرای فلسطینی کردند که برای ششمین روز متوالی در زندان های رژیم صهیونیستی دست به اعتصاب غذا زده اند.

بر اساس این گزارش، اعتصاب غذای اسرای فلسطینی وارد ششمین روز شده است و هر روز دامنه فعالیت ها و تحرکات مردمی در حمایت از آن ها گسترده تر می شود.

منبع:شبستان