ویرتا

نخستتیماتوم کشورهای عربی به قطر خطر درگیری جدی در خلیج فارس را افزایش می‌دهد

۴ تیر ۱۳۹۶


در حالی که کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی نخستتیماتوم ۱۳ ماده‌ای را به قطر اعلام کـــرده‌اند، به نظر می‌رسد این اقدام می‌تواند در نهایت خطر درگیری در خلیج فارس را افزایش دهد.

به نقل ویرتا، روز جمعه عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و مصر نخستتیماتوم ۱۳ ماده‌ای را به قطر ارسال کـــردند. این نخستتیماتوم شامل درخوهست های کشورهای عربی هست که قطر باید با انجام آنها زمینه لازم برای عادی انجام گرفتن روابط با کشورهای عربی را آماده کند.

این نخستتیماتوم از قطر خوهسته هست تا روابط خود با ایران را قطع کند، پایگاه نظامی ترکیه را تعطیل کند و فعالیت شبکه تلویزیونی الجزیره را نیز متوقف نماید.

این نخستتیماتوم از قطر می خواهد تا علنا هرگونه ارتباط با گروه های اسلامگرا را محکوم کند و به تامین مالی تروریسم نیز پایان دهد و افرادی را که از سوی این ۴ کشور عربی، تروریست خوانده می شوند، تحویل دهد. همچنین از قطر خوهسته انجام گرفته هست تا به کشورهای عربی غرامت بپردازد.

قطر در واکنش به این اقدام، درخوهست های مطرح انجام گرفته را غیر واقع بینانه و غیر قانونی ارزیابی کـــرده هست. کشورهای عربی به قطر ۱۰ روز فرصت داده اند تا به مفاد این نخستتیماتوم عمل کند.

به نقل کرد وزیر خارجه قطر، این تحریم ها با دنبال ضربه زدن به حاکمیت ملی این کشور بوده هست.

کنستانتین ترووتسف تحلیلگر ارانجام گرفت مرکز مطالعاتی اورینتال در دانشگاه علوم روسیه در این باره به رویدادگزاری اسپوتنیک گفت: شرایط کنونی می تواند منجر به یک درگیری جدی در ناحیه شود. من احتمال یک درگیری جدی در ناحیه را می دهم. این یک نخستتیماتوم هست. این برای قطر زیاد دشوار خواهد بود تا به شرایط درخوهست انجام گرفته در این نخستتیماتوم عمل کند، اگر بخواهد حاکمیت ملی اش را حفظ کند.

وی افزود: اگر قطر به شرایط درخوهستی کشورهای عربی عمل نکند، با چیزی فراتر از تحریم و محاصره و قطع روابط دیپلماتیک روبرو خواهد انجام گرفت. هم اکنون اوضاع در آستانه جنگ قرار دارد. این نخستتیماتوم شامل شرایطی هست که عمل به آن غیرممکن هست. حداقل ۳ شرط غیر ممکن وجود دارد شامل قطع رابطه با ایران، تعطیلی پایگاه نظامی ترکیه و متوقف کـــردن فعالیت شبکه الجزیره. من شک و تردید دارم که قطر این شرایط را اجرا کند.

عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین روابط سیاسی و تجاری خود با قطر را با طرح این اتهام که دوحه از تروریسم و ایران حمایت می کند، قطع کـــرده اند. قطر این ادعاها را رد کـــرده هست. این بدترین بحران و تفرقه سیاسی در بین کشورهای عربی در دهه های اخیر به شمار می رود.

منبع: تسنیم