ویرتا

مژده پیشینیان به ظهور پیامبر اسلام(ص) در قرآن

۳ مهر ۱۳۹۶


مژده پیشینیان به ظهور پیامبر اسلام(ص) در قرآن
– صفحه

پرسش :

آیا مژده پیامبران و کتاب های آسمانی پیشین به ظهور پیامبر خاتم، در قرآن هست؟

پاسخ :

قرآن، در باره مژده دادن پیامبران و کتاب های آسمانی پیشین بر ظهور پیامبر اسلام(ص)، در سه مرحله سخن آورده است:

۱ . خداوند از همه پیامبران پیمان گرفته است که به امّت های خود ابلاغ کنند که هر گاه پیامبری آمد و آموزه های وحیانی سابق را تصدیق کرد، به او ایمان بیاورند و یاری اش رسانند.[۱]

مطابق روایات، هر پیامبری، بشارت دهنده به پیامبر بعدی بوده و از امّت خود، پیمان گرفته است که به پیامبر اسلام ایمان آورند.

۲. با عمل پیامبران به وظیفه خود، امّت های گذشته با ویژگی های پیامبر اسلام(ص) آشنا بودند.[۲]

۳. با کتمان و انکار گروهی از اهل کتاب در باره مژده پیامبران قبلی به ظهور پیامبر خاتم، قرآن، بشارت هایی را که در میراث مکتوب حاضر در نزد خودشان وجود داشته، افشا نموده تا برای حق جویان، جای هیچ ابهامی باقی نگذارد.[۳]

قرآن کریم در آیه ای[۴]، به بشارت حضرت عیسی(ع) به ظهور پیامبر اسلام(ص) با نام «احمد»، تصریح می کند که طبق روایات، این بشارت و نام احمد، در انجیل بوده است.

از امام صادق(ع) روایت است: «چون خداوند مسیح را به پیامبری برانگیخت، مسیح به مردم فرمود: “همانا پس از من، پیامبری خواهد آمد که نامش، احمد و از فرزندان اسماعیل است. او من و شما را تصدیق می کند و می پذیرد”».[۵]

در پژوهش های قرآنی، به برخی پیشگویی های تورات و انجیل و متون عهد قدیم به پیامبر خاتم، توجّه شده است، از جمله به: ظهور آخرین شریعت الهی از فراز کوه فاران (در مکّه)، وعده ظهور پیامبری از نسل حضرت اسماعیل(ع)، اشاره به پیامبر خاتم با تعبیر «شترسوار (راکب البعیر)» در تورات و نیز ظهور پیامبر اسلام با تأکید بر آمدن پیامبری که چشم به راهش بودیم و اسب سواری به نام امین، در انجیل.[۶][۱]. برای نمونه، سورۀ آل عمران، آیۀ ۸۱.


[۲]. برای نمونه، سورۀ انعام، آیۀ ۲۰؛ سورۀ بقره، آیات ۸۹ و ۱۴۶.


[۳]. برای نمونه، سورۀ اعراف، آیۀ ۱۵۷؛ سورۀ فتح، آیۀ ۲۹.


[۴]. سورۀ صف، آیۀ ۶.


[۵]. الکافی، ج ۱، ص ۲۹۳، ح ۳.


[۶]. برای توضیح تفصیلی این موارد، ر.ک: شناخت نامۀ قرآن، ج ۳.

پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت