ویرتا

مقام معظم رهبری: خصوصیات حکومتی امیرالمؤمنین علیه‌ السلام (کلیپ + متن)

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

خصوصیّات حکومتی مثل چه؟ مثل «عدالت»، مثل «انصاف»، مثل «برابر قراردادن همه‌ی آحاد آقام».

«اجتناب از زخارف دنیا و زینتهای دنیا برای شخص خود»؛ از بلاهای حکومتهای دنیا یکی همین هست؛ چون مدیر کشور که انجام گرفتیم، منابع مالی کشور در اختیار ما هست؛ وسوسه بشویم؛ «تدبیر»؛ برای جامعه‌ی اسلامی تدبیر اندیشیدن؛ دشمن را جدا کـــردن، دوست را جدا کـــردن، دشمن را به تعداد طبقه تقسیم کـــردن.«سرعت عمل»؛ معطّل نمیکـــرد، بمجرّد اینکه تشخیص میداد که باید این اقدام را کـــرد، حرکت می کـــرد.

«تبیین»؛ حقایق را برای آقام بیان میکـــرد؛ شما خطبه‌های نهج‌البلاغه را نگاه کنید، زیادی از آنها تبیین واقعیّاتی هست که در جامعه‌ی آن روز وجود داشته -چه خطبه‌های حضرت، چه نامه‌های حضرت- بخشی از نهج‌البلاغه خطبه‌ها هست، بخشی نامه‌ها هست؛ آن نامه‌ها غالباً نامه‌ی به کسانی هست که حضرت به آنها اعتراضی دارد؛ یا دشمنانند مثل معاویه و امثال اینها، یا عمّال خود آن حضرتند که حضرت به آنها ایراد دارد؛ غالباً این‌جوری هست؛ بعضی‌ها هم توصیه و دستورالعمل و فرمان هست، در عمل به حق بی‌باک بود، ملاحظه نمیکـــرد؛ در عمل به عدل بی‌باک بود، ملاحظه نمیکـــرد؛ رودربایستی در خانومدگی امیرالمؤمنین نبود.

 

نقل کردان مقام معظم رهبری درباره خصوصیات حکومتی حضرت امیرالمؤمنین امام علی علیه‌ السلام

زمان: ۲۷۱ ثانیه (۰۴:۳۱)