ویرتا

مفهوم سبک زندگی مهدوی

۲۹ تیر ۱۳۹۶


سبک زندگی، مجموعه ای از اعمال و رفتار است که وقتی در کنار هم قرار میگیرند، پازل زندگی ما را می‌سازند.

مفهوم سبک زندگی مهدوی

 سبک زندگی، مجموعه ای از اعمال و رفتار است که وقتی در کنار هم قرار میگیرند، پازل زندگی ما را می سازند.

 انسان منتظر، باید نوعی از سبک زندگی را انتخاب کند که وقتی گزارش اعمالش را در محضر مولایش عرضه میکنند، لبخند رضایت را بر لبان ایشان بنشاند. لذا لازم است اولا نسبت به آن سبک زندگی که مورد نظر امام عصر هست معرفت پیدا کند و ثانیا با دقت و تامل، آن را در زندگی به کار گیرد.

 سبک زندگی مهدوی همان سبک زندگی دینی است؛ لیکن کسی که دغدغه اش مهدویت و ظهور است، آن اعمال دینی را با نیت رضایت مولایش انجام میدهد. مثلا اگر به تربیت فرزند فکر میکند، دنبال این است که چگونه فرزندی مهدی یاور تربیت کند. یا اگر صدقه میدهد، در صدر نیت هایش، سلامتی امام عصر میباشد.

 در این بخش از پیامهای مهدوی دنبال آن هستیم تا نکاتی را بیان کنیم تا زندگی هایمان رنگ و بوی امام زمانی بگیرد.


__________________________________________________________________________________

مفهوم أسلوب الحياة المهدوي

 أسلوب الحياة: هو مجموعة من الأعمال و التصرفات التي تشكل حجارة الأحجية لحياتنا عندما يتم وضعها بجانب بعضها البعض.

 الإنسان المنتظر يجب أن يختار أسلوباً لمعيناً لحياته بحيث عندما يؤتى بصحيفة أعماله لعرضها على مولاه ترتسم بسمة  الرضا على شفتي مولاه. لذلك يجب أولاً الوصول إلى معرفة أسلوب الحياة ذلك الذي يرتضيه إمام الزمان و ثانياً اتباع ذلك الأسلوب في الحياة بدقة و تفكر.

 أسلوب الحياة المهدوي هو نفسه أسلوب الحياة الديني، لكن الشخص الذي يكون هاجسه المهدوية و الظهور يقوم بتلك الأعمال الدينية على نية كسب رضا مولاه. على سبيل المثال إذا كان يفكر بتربية ولده فعليه أن يفكر كيف يربي ابنه ليصبح نصير و محب للمهدي. أو إذا كان يتصدق بصدقة فيجب أن تكون نيته منها هي سلامة إمام الزمان.

 هدفنا في هذا القسم من الرسائل المهدوية أن نبين بعض النقاط المعينة حتى يصبح لحياتنا لون و رائحة إمام الزمان.


__________________________________________________________________________________

The concept of Mahdavi lifestyle

Lifestyle is the combination of actions and thoughts that together makes the puzzle of our life as a whole.

 The awaiting person should choose a lifestyle that makes his master smile when his deeds are presented to Imam Mahdi (PBUH). So, firstly it is necessary to be acquainted with the lifestyle that is approved by Imam Mahdi (PBUH) and then employ it in daily life carefully.

 Mahdavi lifestyle is the same as the religious lifestyle; but who cares about Mahdism and the Reappearance, does these religious actions with the intension of satisfying his master. For example when he is training a child, he thinks about how to raise a child who is a helper to Imam Mahdi (PBUH). Or when he gives alms, his first intention is Imam Mahdi’s (PBUH) well-being.

 In this section of Mahdavi Messages, we are looking to state the points that give our lives flavor of Imam Mahdi (PBUH).