ویرتا

معرفت اخلاقي

۸ خرداد ۱۳۹۶

عنوان مجله :
معرفت اخلاقي

دوره انتشار :
دوفصلنامه

هیئت تحریریه :
حجت‌الاسلام دكتر حميد پارسانيا، دكتر محسن جوادي، دكتر محمد سعيدي‌مهر، حجت‌الاسلام دكتر احمدحسين شريفي، حجت‌الاسلام محمود فتحعلي، حجت‌الاسلام دكتر مجتبي مصباح، حجت‌الاسلام دكتر احمد واعظي

کد ISSN :
۲۰۰۸-۷۱۶۰

آدرس :
قم، بلوار امين، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره ـ طبقه چهارم

صندوق پستی :
۱۸۶ـ۳۷۱۶۵

تلفن :
۳۲۱۱۳۴۸۰ (۰۲۵)

دورنگار :
۳۲۹۳۴۴۸۳ (۰۲۵)

امور مشترکان :
۳۲۱۱۳۴۷۴ (۰۲۵)

پست الکترونیک :
m.akhlaghi@qabas.net

آدرس اینترنتی :
http://www.marefateakhlagi.nashriyat.ir

امتیاز :
موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‌سره

بها :

در سال‌هاي اخير شاهد رشد روزافزون نشريات تخصصي در حوزه‌هاي مختلف علوم انساني در كشور هستيم و اين آغازي است براي جنبش نرم‌افزاري و نويدي است براي توليد علم بيشتر در ميان انديشمندان و پژوهشگران داخلي. با وجود اين،

مـتأسفانه هنوز در برخي از مهم‌ترين و اثرگذارتـرين دانش‌ها، مانند دانش اخلاق، شاهد ضعف نشريات تخصصي هستيم. خلأ وجود نشريه‌اي تخصصي كه ياري‌رسان پژوهشگران در حوزه‌هاي مختلف علوم اخلاقي، اعم از فرااخلاق، اخلاق هنجاري، اخلاق توصيفي و اخلاق كاربردي باشد، كاملاً محسوس است. بر اين اساس، معاونت پژوهش مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) اقدام به انتشار فصل‌نامه‌اي علمي ـ تخصصي با عنوان معرفت اخلاقي نموده است.