ویرتا

معافیت نوجوانان موفق «اسوه» از آزمون‌های نظری درجات ۴ تا ۲

۲۳ مرداد ۱۳۹۶

محمدتقی میرزاجانی، مدیر طرح اسوه، طی نشستی خبری از پیوند این طرح با طرح ارزیابی قاریان و مدرسان قرآن خبر داد و بیان کرد: قاریان طرح اسوه متناسب با سطوحی که با موفقیت پشت سر می‌گذارند، از آزمون‌های نظری درجات ۴ تا ۲ طرح ارزیابی قاریان معاف می‌شوند.

دریافت