حضرت آیت الله مکارم شیرازی

مضاربه ای که در آن یک طرف ضرر اصل پول را تبرعا بپذیرد [احکام مضاربه ]

پرسش :توافق انجام گرفت آقاى الف فلان مبلغ به آقاى ج بدهد تا با آن تجارت نموده و از سود حاصله ماهيانه فلان مقدار به صورت على الحساب به آقاى الف بپردازد و در پايان مدّت (يك سال) سود كلّ پول محاسبه و چنانچه سودهاى على الحساب پرداختى بيشتر بود، ما به التفاوت را بازپس بگيرد، و چنانچه كمتر بوده به صاحب پول بپردازد، يا با هم مصالحه كنند و در ضمن آقاى ج ضرر اصل پول را تبرّعاً قبول كرد». آيا مضارب هاى كه به شكل فوق انجام انجام گرفته صحيح هست؟

پاسخ :در صورتى که تبرّع قبول ضرر جزء قرارداد نباانجام گرفت، و فقط یک تعهّد اخلاقى نه الزامى محسوب شود اشکالى ندارد.

منبع: سایت ویرتا برگرفته از هستفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی .

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام جامع سایت ویرتا 

*- ويژه نامه احكام خريد و فروش 

‘ );
w.anetworkParams[ ad.id ] = ad;
d.write( ‘