ویرتا

مصرف زکات برای مراسم یادواره شهدا | ویرتا

۲۲ شهریور ۱۳۹۶

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

حکم مصرف زکات برای مراسم یادواره شهدا [مصرف زکات ]

پرسش :مصرف زکات برای برگزاری مراسم یادواره ی شهدا چه حکمی دارد؟
پاسخ :بهتر آن است که از تبرّعات در این گونه امور هزینه شود.

منبع: سایت ویرتا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی .

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام جامع زکات

ویژه نامه احکام جامع سایت ویرتا

تبلیغ غدیر