ویرتا

مراسم رونمایی از آثار جدید موسسه دارالحدیث برگزار انجام گرفت.

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

با حضور مدیر موسسه علمی ـ فرهنگی دارالحدیث مراسم رونمایی از آثار جدید این موسسه در قم برگزار انجام گرفت.


مراسم رونمایی از آثار جدید موسسه دارالحدیث برگزار انجام گرفت.

به نقل پایگاه هشدار رسانی دارالحدیث،گردهمایی اعضای موسسه دارالحدیث و همچنین مراسم رونمایی از آثار جدید این مجموعه چهارشنبه ۱۷ خردادماه  با حضور آیت الله محمدی ری منطقهی تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی و مدیر مؤسسه دارالحدیث و مدیران، پژوهشگران و دست اندرکاران دانشگاه و پژوهشگاه قرآن و حدیث در تالار علامه مجلسی این مؤسسه برگزار انجام گرفت.