ویرتا

مجموعه نمایشگاهی: ” فانوس های هدایت ” درباره امامزادگان و بقاع متبرکه

۴ مرداد ۱۳۹۶

 

 

 

 مجموعه نمایشگاهی: ” فانوس های هدایت ” درباره امامزادگان و بقاع متبرکه

بخش ها:

 1. چرا باید به زیارت امامزادگان برویم و به ایشان توسل کنیم؟!
 2. چرا ایران این همه امام‌زاده دارد؟ عجیب نیست؟!
 3. آیا امام‌زادگان، فرزندان بدون واسطه امامان هستند؟
 4. چرا بعد از انقلاب امام‌زاده‌ها بیشتر شده‌اند؟!
 5. چرا برخی امامزاده‌ها شجره نامه ندارند؟!
 6. اگر امام‌زاده‌ای شجره نامه دقیق نداشت، معتبر نیست؟!
 7. چرا برخی امامزاده‌ها در مناطق صعب‌العبور و کوهستانی هستند؟
 8. امامزاده بیژن؟! این نام‌های عجیب و غریب از کجاست؟!
 9. چرا به نام برخی امامزادگان چندین مقبره وجود دارد؟
 10. چرا باید به همه امام‌زادگان توجه کنیم؟
 11. وظیفه ما در قبال امامزادگان چیست؟