ویرتا

مجموعه احادیث درباره دوستی (+ عکس نوشته و پوستر)

۵ مهر ۱۳۹۶

قهر کردن

پیامبر (ص): روانیست که مومن بیش از سه روز با برادرش قهر باشد. ( کنزالعمال، ۲۴۷۹۳)

   

دوستی غیرخدا

امام صادق (ع): دلهایی که از یاد خدا تهی است خداوند دوستی دیگری را به آنها می چشاند. ( بحارالانوار، ج۵۳، ص۱۵۸)

 

 

دست محبت

امام علی (ع):وقتی دو مومن دستان هم را از سر محبت می فشارند، گناهنشان مانند برگ درختان می ریزد

پیامبر (ص):روانیست که مومن بیش از سه روز با برادرش قهر باشد کنزالعمال، 24793

   

امام صادق (ع): دلهایی که از یاد خدا تهی است خداوند دوستی دیگری را به آنها می چشاند بحارالانوار،ج53،ص158

   

دانلود کوچک (۱۲۸۰*۹۶۰)       دانلود کوچک (۱۲۸۰*۸۳۳)     دانلود کوچک (۷۰۰*۸۹۹)              

اندازه دوستی را نگه دار

امام علی(ع)در دوستی با دوستت اندازه نگه دارد،چه بسا روزی که دشمنت شود و در دشمنی با دشمنت از حدش تجاور نکن چه بسیا روزی دوستت گردد(نهج البلاغه، حکمت۲۴۸)

   

بدترین دوست

 امام علی (ع): بدترین دوست کسی است که دوستان را به زحمت بیندازد. ( نهج البلاغه، حکمت۴۷۱)

   

تمهت زدن

امام صادق (ع): هرکس برادر ایمانی خود را برچسبی بزند و او را متهم کند از اهل آتش خواهد بود. (بحارالانوار، ج۷۵، ص۲۶۰، ح۵۸)

امام علی (ع): در دوستی با دوستت اندازه نگه دارد،چه بسا روزی که دشمنت شود و در دشمنی با دشمنت از حدش تجاور نکن چه بسیا روزی دوستت گردد

   

 امام علی (ع): بدترین دوست کسی است که دوستان را به زحمت بیندازد نهج البلاغه، حکمت471

   

دانلود کوچک (۷۰۰*۷۰۰) پوستر (۲۴۴۸*۲۴۴۸)     دانلود کوچک (۸۱۳*۷۲۰)     دانلود کوچک (۱۲۸۰*۱۱۳۲)              

گسسته شدن دوستی

امام علی(علیه السلام) هر دوستی که رشته آن را طمع ببندد،نومیدی آن را از هم بگسلد.میزان الحکمه،ج۱،ص۷۵

   

بدگمانی و دوستی

امام علی(علیه السلام) مبادا که بدگمانی بر تو چیره شود، که میان تو و هیچ دوستی رابطه دوستانه ای برجای نمی گذارد تحف العقول،ص۷۹

   

شرط همنشینی کردن

امام علی (علیه السلام) شرط همنشینی کم کردن مخالفت است

   

امام علی(علیه السلام) مبادا که بدگمانی بر تو چیره شود، که میان تو و هیچ دوستی رابطه دوستانه ای برجای نمی گذارد تحف العقول،ص79

   

امام علی (علیه السلام): شَرطُ المُصاحَبَةِ قِلَّةُ المُخالَفَة شرط همنشینی کم کردن مخالفت است عیون الحکم و المواعظ، ص298

دانلود کوچک (۷۰۰*۷۰۰) پوستر (۲۲۸۹*۲۲۸۹)     دانلود کوچک (۷۰۰*۷۰۰) پوستر (۲۴۸۰*۲۴۸۰)     دانلود کوچک (۷۰۰*۷۰۰) پوستر (۱۶۳۸*۱۶۳۸)