ویرتا

ماه مناجات و دعا (کلیپ + متن)

۱۵ خرداد ۱۳۹۶

رمضان ماه مناجات ودعا

رمضان پر بود از شور و صفا

ماه خالص شدن از کبر و ريا

رمضان ماه رسيدن به خدا

اى خدا از سر احسان و کرم

تو نگاهى به دل ما بنما

باز کن در را به روى اين دلا

اى که هستى در دو عالم پادشا