ویرتا

ماه رحمت و مغفرت در کلام رهبری (کلیپ + متن)

۳۰ خرداد ۱۳۹۶

ماه رحمت هست. ماه مغفرت هست. فرمود: «هذا منطقه العتق من النّار» آزادی از آتش؛ در واقع آزادی از همین خطاها و گناهانی هست كه ما انجام میدهیم

ماه انابه هست، ماه توبه هست. توبه یعنی برگشت از راه غلطی كه ما با گناهان خود، با غفلتهای خود، آن راه را رفتیم. معنای انابه این هست كه توجه به خدای متعال پیدا كنیم برای حال و فردا. نقل کرد‌اند فرق بین توبه و انابه این هست كه توبه مربوط به گذشته هست، انابه مربوط به حال و فردا هست. هم از گناهان، از خطاها، از كردار زشت خودمان در هر بخشی كه از ما سر زده، پیش خدای متعال عذرخواهی كنیم، هستغفار كنیم و برگردیم، و هم انابه كنیم از حال و در فردا؛ این رابطه‌ی قلبی را بین خودمان و خدا تقویت كنیم. رمضان ماه رحمت هست، ماه مغفرت هست. فرمود: «و هذا منطقه العتق من النّار»؛ آزادی از آتش. آزادی از آتش، در واقع آزادی از همین خطاها و گناهانی هست كه ما انجام میدهیم. این گناهان ما، خطاهای ما، همان صورتهای ناسوتی آن عذابهای آخرتند. اگر این مکان ظلم میكنیم، اگر غیبت میكنیم، اگر بدگوئی میكنیم، اگر از حد خودمان تجاوز میكنیم، اگر از تكلیف تجاوز میكنیم، هر كدام از اینها یك صورت اخروی دارد كه در عالم برزخ و در عالم قیامت به شكلهای مخصوصِ خودش ظاهر میشود، تجسم پیدا میكند؛ و اینها عذاب الهی هست. گفت: «ای دریده پوستین یوسفان / گرگ برخیزی از این خواب گران». در این مکان پنجه درافكندن در دل این و آن، در آنجا تجلی عذاب الهی و گرگ برخهستن از خواب را نتیجه میدهد. «هذا منطقه العتق من النّار و الفوز بالجنّة»؛ فوز به جنت هم همین هست: در این مکان كار خودمان را ابداًح كنیم، دلهایمان را پاكیزه كنیم، عبادات را به‌جا بیاوریم، نوافل را به‌جا بیاوریم، رهستی و رهستگوئی و امانت و رفاقت و صفا را نسبت به مؤمنین به‌جا بیاوریم، انجام تكلیف را در بخشهای مختلف رعایت كنیم، این همان رفتن به بهشت هست كه در عالم قیامت، همین عمل ما به آن صورت مجسم خواهد انجام گرفت؛ به صورت نعم الهی كه برای مؤمنین و متقین وعده داده انجام گرفته هست.

 

نقل کردان مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان نظام در سال ۹۲

زمان: ۲۹۷ ثانیه (۰۴:۵۷)