ویرتا

قاریان بپذیرند که با هم متفاوتند

۲۳ شهریور ۱۳۹۶

احمد ابوالقاسمی در نشست نقد و بررسی آئین‌نامه مسابقات قرآن حضور یافت در این نشست به مواردی چون به‌روز نبودن آئین‌نامه با تعداد زیاد قاریان حرفه‌ای، برخی اعمال سلیقه‌ها، توجه داشتن به اعتراض‌ها و ملزم به پاسخگو بودن، تعیین سخنگو برای رفع شبهه‌ها و شائبه‌ها، دقت در انتخاب و چینش هیئت داوران و سپس احترام به داوران و عادل دانستن آن‌ها و … مطرح شد.

دریافت