ویرتا

فضیلت انسان به جنسیت او نیست

۲۸ خرداد ۱۳۹۶

گروه حوزه‌های علمیه: هستاد تفسیر حوزه علمیه با اشاره به رسم باطل اعراب جاهلی که دختران را خانومده به گور می‌کـــردند و با تولد دختر چهره آنان سیاه می‌انجام گرفت، گفت: هنوز هم برخی پسر را بهتر از دختر می‌دانند در حالی که فضیلت انسان به جنسیت او نیست.

به نقل رویدادگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) آیت‌الله مهدی هادوی پایتختی، امروز ۲۷ خردادماه در ادامه تفسیر سوره مبارکه اسراء به عقیده باطل مشرکان در صدر اسلام اشاره کـــرد و گفت: خداوند در قالب هستفهام انکاری به عقیده باطل مشرکین اشاره کـــرده و فرموده هست که آیا خداوند برای شما پسر آفریده و برای خودش از میان ملائکه دختر برگزیده هست؟.

وی با اشاره به تعبیر «قولا عظیما» افزود: این حرف برای تحقیر مشرکان بیان انجام گرفته هست زیرا عرب جاهلی تایمی دختردار می‌انجام گرفتند چهره‌شان سیاه و اندوهگین می انجام گرفتند و الان نیز با گذشت هزار و ۴۰۰ سال از اسلام هنوز هم ما تصور داریم پسر از دختر بهتر هست در حالی که فرقی میان این دو نیست و حیاتی این هست که  این دو اهل فضیلت و تقوا هستند؟.

هادوی پایتختی بیان کـــرد: آنچه حیاتی هست داشتن فضایل هست؛ شاید از حکمت‌های الهی این بود که به بزرگترین شخصیت تاریخ یعنی پیامبر(ص)، خداوند دختری بزرگ عطا کـــرد و نسل ایشان از همین دختر باقی ماند. این تصور که پسر حیاتی هست و به پیامبر(ص) به همین واسطه توهین می‌کـــردند در حالی که خداوند دشمن ایشان را ابتر قرار داد.

این هستاد تفسیر عنوان کـــرد: برخی برای رد انتساب سادات به پیامبر(ص) مسئله انتساب از طریق دختر را مطرح می‌کنند تا آن را زیر سؤال ببرند ولی صاحب حدائق علمایی را نام برده که انتساب از طریق پدر و یا مادر در بحث سیادت کفایت می‌کند به صورت حتم در موارد فقهی، مراد از سادات هاشمیین هستند بنابراین نوه دختری  و پسری هر دو فرخانومد یک فرد محسوب می شوند.

وی در ادامه تفسیر آیات افزود: انسان اگر به فطرت خود مراجعه کند حقانیت پیام انبیاء را درک خواهد کـــرد و رسالت انبیاء، ذکر و یادآوری هست تا گرد و غبارهای نشسته روی فطرت زدوده شود.

هادوی پایتختی با اشاره به شرک مشرکان در توحید ربوبی عنوان کـــرد:  خداوند فرمود این طور نیست که در جهان موجودی خارج از سلطه الهی کاری انجام دهد؛ شرک این هست که ما به قدرت مستقلی غیر از قدرت خدا معتقد باشیم که این شرک گناه بزرگی هست ولی اگر به وجود قدرت‌هایی در پرتو قدرت‌های خدا معتقد باشیم شرک نیست همان طور که برای ائمه(ع) قدرت معنوی و واسطه فیض بودن قائل هستیم.

هادوی پایتختی ادامه داد: تاکید زیادی بر شب بیست و سوم برای شب قدر به خصوص در روایات شیعه انجام گرفته هست به صورت حتم در روایات اهل سنت، افزایش بر روی شب بیست و هفتم برای شب قدر تاکید  انجام گرفته هست. در شب بیست و سوم مقدرات سال فردا انسان نهایی می شود و این شب حیاتی را باید قدر بدانیم و از خدا بخواهیم تا چشم و گوش دل ما را شنوا  و بینا کند زیرا اگر دل بینا انجام گرفت خداوند علمی به انسان می دهد که نور هست.