ویرتا

عکس/ عیادت محسن رضایی از جهادگر بسیجی

۳ دی ۱۳۹۶


ساعت: ۲۱:۵۷
منتشر شده در مورخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
شناسه خبر: ۱۲۶۴۱۷۳

محسن رضایی با حضور در بیمارستان آراد از محمد اسدی یکی ازمصدومین تصادف بسیجیان جهادگر عیادت کرد.در این حادثه محمد اسدی دچار ضایعه قطع نخاع شد.


به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ 


عیادت محسن رضایی از جهادگر بسیجی


عیادت محسن رضایی از جهادگر بسیجیعیادت محسن رضایی از جهادگر بسیجی


عیادت محسن رضایی از جهادگر بسیجیعیادت محسن رضایی از جهادگر بسیجی


عیادت محسن رضایی از جهادگر بسیجیعیادت محسن رضایی از جهادگر بسیجی


عیادت محسن رضایی از جهادگر بسیجیعیادت محسن رضایی از جهادگر بسیجی


عیادت محسن رضایی از جهادگر بسیجیعیادت محسن رضایی از جهادگر بسیجی


عیادت محسن رضایی از جهادگر بسیجیعیادت محسن رضایی از جهادگر بسیجی


عیادت محسن رضایی از جهادگر بسیجیعیادت محسن رضایی از جهادگر بسیجی


عیادت محسن رضایی از جهادگر بسیجیعیادت محسن رضایی از جهادگر بسیجی


عیادت محسن رضایی از جهادگر بسیجیعیادت محسن رضایی از جهادگر بسیجی


عیادت محسن رضایی از جهادگر بسیجیعیادت محسن رضایی از جهادگر بسیجی


عیادت محسن رضایی از جهادگر بسیجیعیادت محسن رضایی از جهادگر بسیجی


عیادت محسن رضایی از جهادگر بسیجی