ویرتا

عملکرد ۳ خانه قرآن گلستان مورد ارزیابی قرار گرفت

۷ شهریور ۱۳۹۶

گروه مؤسسات قرآنی مردم‌نهاد: فعالیت و عملکرد سه خانه قرآن استان گلستان از سوی اعضای شورای توسعه فرهنگی قرآنی استان مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، طبق جدول زمانی بازدید از مؤسسات، خانه‌ها و تشکل‌های قرآنی استان گلستان که به همت اتحادیه مؤسسات قرآنی ـ مردمی و شورای توسعه فرهنگ قرآنی استان، پیش از تشکیل اتحادیه مدغم برنامه‌ریزی شده بود، روز گذشته، پنجم شهریورماه از سه خانه قرآن استان گلستان بازدید شد.
عملکرد 3 خانه قرآن گلستان مورد ارزیابی قرار گرفت
براساس این گزارش بازدید از نحوه عملکرد خانه‌های قرآن للمتقین، سروش و ضحی با حضور اعضای شورای توسعه فرهنگ قرانی استانی و همچنین سیدمرتضی حسینی‌امین، مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی ـ مردمی گلستان انجام شد.
عملکرد 3 خانه قرآن گلستان مورد ارزیابی قرار گرفت
یادآور می‌شود، این بازدید به منظور شناسایی مشکلات و نقاط قوت و ضعف مؤسسات قرآنی و همچنین بازبینی فعالیت‌های ترم تابستانه و ارائه راهکارها به منظور تقویت نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت و بررسی و بازبینی کیفیت و کمیت برپایی طرح‌های قرآنی برگزار شد.