ویرتا

علائم ظهور ۱۱

۸ مهر ۱۳۹۶


زمان قیام یمانی در منابع اهل سنت

 زمان قیام یمانی در منابع اهل سنت

 در بین روایات اهل سنت در مورد زمان قیام یمانی، به شدت اختلاف نظر وجود دارد:

۱-دسته ای، قیام یمانی (قَحطانی) را قبل از ظهور دانسته اند.

۲-دسته ای آن را همزمان با امام مهدی دانسته اند.

۳-دسته ای دیگر، قیام یمانی را پس از حیات امام مهدی دانسته اند!

 و البته در برخی روایاتشان نیز آمده که او همان مهدی است!

 تأملی نو درنشانه های ظهور، ص۸۷-۹۰


__________________________________________________________________________________

زمان قيام اليماني في مصادر أهل السنة

 فيما يخص زمان قيام اليماني يوجد اختلاف في الرأي بين روايات أهل السنة:

۱- هناك مجموعة تعتبر أن قيام اليماني (القحطاني ) يحدث قبل الظهور.

۲- مجموعة تعتبر أن قيام اليماني متزامن مع ظهور الإمام المهدي.

۳- مجموعة أخرى تعتبر أن قيام اليماني يحدث بعد حياة الإمام المهدي.

 و بالطبع جاء أيضاً في بعض الروايات أن اليماني هو نفسه المهدي!

 تأمل جديد في علامات الظهور، ص۸۷-۹۰


__________________________________________________________________________________

جهت مشاهده پیامهای مهدوی به زبان انگلیسی به لینک زیر مراجعه کنید<br />

http://islampfr.com/mahdavi-messages/</p>