ویرتا

عظمت خداوند و خُردى آفريدگان در چشم شيعيان واقعى

۱۳ دی ۱۳۹۶


عظمت خداوند و خُردى آفريدگان در چشم شيعيان واقعى
– صفحه

سال
بیست و پنجم
/ شماره پیاپی
۲۲۹
/
صفحه
۵-۱۲

چکیده :

اين مقال شرحى است بر كلام معصوم عليه السلام در باب عظمت خداوند و خردى آفريدگان در چشمان شيعيان واقعى. ما حقيقت خداوند را درك نمى كنيم تنها با ديدن ويژگى هاى متعالى خود و تشبيه صفات و كمالات خداوند به آنها، البته با تنزيه صفات خداوند از جنبه هاى نقص موجود در صفات و كمالات خود، آن ويژگى ها را به خداوند نسبت مى دهيم.
يكى از راه هاى درك عظمت خداوند، تفكر درباره آثار عظمت خداوند است: خلقت موجودات، آسمان ها، زمين، كهكشان ها و… .
انسان در آغاز اسپرمى بيش نبود كه آن را نيز خداوند آفريد، انسان از خود هيچ نداشت، آنچه دارد، از لطف و عنايت خداوندى است، آيا سزاوار است در برابر عظمت آفرينش و اين همه نعمت هاى بى نهايت براى خود ارزشى و شأنى قايل شويم! اگر اهل بصيرت باشيم و به مخلوقات خداى سبحان توجه كنيم، بايد از عظمت، ظرافت و زيبايى خلقت مدهوش شويم. به راستى شرم آور است انسان از اندامى كه خداوند در اختيارش قرار داده براى انجام گناه استفاده كند.
کلیدواژه‌های مقاله :
صفات خداوند، عظمت خداوند، كمال انسان