ویرتا

عزاداری امام حسین (ع) : حاج میرزا اسماعیل دولابی ( +عکس نوشته و پوستر)

۸ مهر ۱۳۹۶

 

 

 

سیره علما در محرم : سریع ترین کشتی نجات

حاج میرزا اسماعیل دولابی

محبت و عزاداری برای  امام حسین (علیه السلام) انسان را زود به مقصد می رساند. همه ی اهل بیت کشتی نجات اند ولی کشتی امام حسین (علیه السلام) سریعتر است. هنگام عزاداری، انسان درِ دلش را باز می کند و امام حسین (علیه السلام) داخل می شوند.


منبع: کاری از روابط عمومی شهرداری کاشان ( منتظر المهدی)