ویرتا

عدل الهى و كاركردهاى اجتماعى و فردى آن

۲۴ آذر ۱۳۹۶

سال
نوزدهم
/
شماره پیاپی
۱۴۹
/
صفحه

چکیده :

اهتمام نگارنده در اين مقاله بر تبيين مبحث عدل الهى و حوزه ‏هاى مختلف آن بوده و سپس تأثير اين آموزه دينى را در زندگى فردى ـ اجتماعى مورد بررسى قرار داده است. اين موضوع را در منابع كلامى مى ‏توان جست‏جو كرد كه با رويكردى نظرى به كاركردهاى فردى ـ اجتماعى عدل الهى مى‏ پردازند. توجيه مسئله شّر بر پايه عدل، اصول دين با محوريت عدل و ارتباط ولايت اولو الامر با اين مسئله از مهم‏ترين يافته‏ هاى اين مقاله مى ‏باشد.
کلیدواژه‌های مقاله :
عدل الهى، عدل تكوينى، عدل تشريعى، عدل جزائى، نظام احسن،اولوالأمر، شرور