ویرتا

عبادت فردی يا عبادت اجتماعى | ویرتا

۲۵ شهریور ۱۳۹۶

حضرت آيت الله جوادي آملي

حضرت آيت الله جوادي آملي

عبادت فردى و اجتماعى

عبادت فردى ما را زودتر به كمال مى رساند يا عبادت اجتماعى؟

عبادات فردى كه واحب است حتما بايد انجام گيرد و قابل تغيير و تبديل نيست، اما اگر بخواهيم مستحبات فردى را نسبت به خدمات اجتماعى بسنجيم مثلاً اگر انسان مشغول خدمتى است كه جامعه را در راه صحيحى وارد مى كند و دل هاى عده زيادى را به دين و خداى سبحان نزديك مى كند، البته اين اثرش خيلى بيشتر است.

اگر كسى با خواندن نماز مستحبى يا روزه مستحبى از خدمات عمومى كه دل هاى عده اى را به سمت دين مى كشاند محروم شود نبايد اين كار را بكند و بايد كار اجتماعى را انجام دهد كه اثرش بيشتر است.

كار اجتماعى اگر جنبه دينى داشته باشد يعنى انسان غرضش اين باشد كه دل هاى مردم را به يك نظام الهى دعوت كند اين كار بر مستحبات فردى ارجح است.

 

منبع : ویرتا برگرفته ازپرسش ها و پاسخ ها «توصیه ها،پرسش ها و پاسخ ها».

حتما بخوانيدویژه نامه اخلاق و کلام علما