ویرتا

ضرورت گسترش آموزه هاى اهل بيت عليهم السلام در جامعه

۲۳ دی ۱۳۹۶


ضرورت گسترش آموزه هاى اهل بيت عليهم السلام در جامعه
– صفحه

سال
بیست و چهارم
/ شماره پیاپی
۲۱۲
/
صفحه
۵-۱۵

چکیده :

اين مقاله شرحى است بر كلام حضرات معصومان عليهم السلام در صفات و ويژگى هاى شيعيان. شيعيان واقعى، بندگان شايسته و پرهيزكار خداوند هستند كه هرگز به دنيا دلبستگى ندارند؛ از دنيا به قدر ضرورت بهره مندند. به طوركلى صفات شيعيان در دو محور اثباتى و سلبى است، محور اثباتى آنان، انجام وظايف و تكاليف الهى است: براى نيل به قرب الهى نماز اقامه مى كنند، روزه مى گيرند و براى جلب رضاى خدا، زكات پرداخته، انفاق مى كنند و به تهجد و سحرخيزى اهتمام دارند. اما محور سلبى رفتارشان، خوددارى از هر كارى است كه آنان را از انجام وظايف الهى و تحصيل علم، تقوا، عبادت و بندگى خدا بازمى دارد كه خلاصه همه آنها عدم دلبستگى به دنياست. اين مقاله به تفصيل به شرح اين مهم مى پردازد.
کلیدواژه‌های مقاله :
شيعيان، شيعيان واقعى، حلم، بردبارى، شناخت دين، محبت خدا، پارسايى