ویرتا

ضرورت ياد خدا و ارتباط آن با ياد كرد خدا از ما

۲۴ دی ۱۳۹۶


ضرورت ياد خدا و ارتباط آن با ياد كرد خدا از ما
– صفحه

سال
بیست و سوم
/ شماره پیاپی
۲۰۳
/
صفحه
۵-۱۰

چکیده :

اين مقاله، شرحى است بر مناجات ذاكرين امام سجاد عليه ‏السلام. در يكى از فرازهاى اين دعا، امام عليه ‏السلام به طلب آرامش و سكونت دل با ياد خدا اشاره دارند؛ زيرا اضطراب، نگرانى و دلواپسى لازمه زندگى دنيايى است. ياد خدا، بالاترين لذايذ است. وقتى انسان به عمق اين لذت پى مى ‏برد، از اشتغال به لذايذ گذراى دنيايى به درگاه خدا دل به شكوه گشوده، استغفار مى ‏كند.
از سوى ديگر، ياد خدا دوطرفه است، اين‏گونه نيست كه فقط ما بايد به ياد خدا باشيم؛ خدا نيز هرگز از ما و احوالمان غافل نيست. اين يادِ دوسويه، لذتى بى ‏نهايت براى انسان دارد؛ اينكه ما بدانيم خالق و خداى مهربانمان نيز به ياد ماست و لحظه ‏اى از رحمت و بركات خود نسبت به ما دريغ ندارد، لذتى مضاعف دارد.
کلیدواژه‌های مقاله :
يادخدا، مناجات، توبه، خشنودى خدا