ویرتا

صفات و اوصاف شيعيان واقعى

۲۲ دی ۱۳۹۶

سال
بیست و چهارم
/ شماره پیاپی
۲۱۰
/
صفحه
۵-۱۲

چکیده :

متن حاضر شرحى است بر صفات و ويژگى هاى شيعيان واقعى از نگاه حضرات معصومين عليهم السلام. به راستى چه معيار و ملاكى براى شناخت مؤمنان واقعى و دروغين وجود دارد. اين گونه نيست كه هركس به خداوند اعتقاد دارد، مؤمن باشد و يا به سبب دوستى اميرمؤمنان على عليه السلام؛ انسان شيعه آن حضرت محسوب نمى شود. گاهى مى پنداريم كه شيعه واقعى هستيم، اما با وارسى شيعيان واقعى در روايات و سيره اهل بيت عليهم السلام اثرى از شيعيان واقعى در خود نمى يابيم. شيطان نيز از همين طريق انسان را فريب مى دهد تا ما را سعادتمند و نيك فرجام قلمداد كند. اجمالاً، شيعيان واقعى به نماز اول وقت پايبندند، مقيد به حفظ اسرار اهل بيت عليهم السلام هستند و با برادران دينى مواسات نموده، نسبت به آنان نيكى مى كنند.
کلیدواژه‌های مقاله :
شيعيان، اهل بيت عليهم السلام، مواسات و احساس