ویرتا

صبر در زندگی (عکس نوشته)

۱۳ تیر ۱۳۹۶

 

 

 

 

امام_علی علیه السلام الصَّبرُ مِفتاحُ الدَّرک وَ النُّجحُ عُقبَی مَن صَبَرَ صبر کلید رسیدن است و کامیابی سرانجام کسی که صبر می‌کند بحارالأنوار، ج75، ص45

امام_علی علیه السلام

الصَّبرُ مِفتاحُ الدَّرک وَ النُّجحُ عُقبَی مَن صَبَرَ

صبر کلید رسیدن است و کامیابی سرانجام کسی که صبر می‌کند

بحارالأنوار، ج۷۵، ص۴۵