ویرتا

شهادت آیت الله شیخ فضل الله نوری (۱۲۸۸ش)

۳ مرداد ۱۳۹۶

شهادت آیت الله شیخ فضل الله نوری (۱۲۸۸ش)

رسول اللّه صلى الله علیه وآله:

العُلَماءُ وَرَثَةُ الأَنبِیاءِ، یحِبُّهُم أهلُ السَّماءِ، ویستَغفِرُ لَهُمُ الحیتانُ فِی البَحرِ إذا ماتوا.

دانشمندان وارثان پیامبران اند. اهل آسمان آنان را دوست دارند و چون درگذشتند، ماهیان دریا براى آنها آمرزش مى طلبند.

الفردوس: ۳/ ۷۵/ ۴۲۰۹

رسول اللّه صلى الله علیه وآله:

مَن جاءَهُ المَوتُ وهُوَ یطلُبُ العِلمَ لِیحیی بِهِ الإِسلامَ فَبَینَهُ وبَینَ النَّبِیینَ دَرَجَةٌ واحِدَةٌ فِی الجَنَّةِ.

هركس را مرگ در رسد، در حالى كه براى زنده كردن اسلام دانش مى جوید، میان وى و پیامبران در بهشت یك درجه بیش نباشد.

سنن الدارمی: ۱/ ۱۰۶/ ۳۶۰

رسول اللّه صلى الله علیه وآله:

أقرَبُ النّاسِ مِن دَرَجَةِ النُّبُوَّةِ أهلُ العِلمِ وأهلُ الجِهادِ.

نزدیكترین مردم به درجه پیامبرى، اهل دانش و جهادند.

إتحاف السادة: ۱/ ۷۳

پیامبر خدا صلى الله علیه وآله:

یشفَعُ یومَ القِیامَةِ ثَلاثَةٌ: الأَنبِیاءُ ثُمَّ العُلَماءُ ثُمَّ الشُّهَداءُ.

روز قیامت سه تن شفاعت مى كنند: پیامبران، سپس دانشمندان و پس از آن شهیدان.

سنن ابن ماجة: ۲/ ۱۴۴۳/ ۴۳۱۳

پیامبر خدا صلى الله علیه وآله:

ما مِن قَطرَةٍ أحَبُّ إلَى اللّهِ مِن قَطرَتَینِ: قَطرَةِ دَمٍ فی سَبیلِ اللّهِ، وَقَطرَةِ دَمعٍ فی سَوادِ اللَّیلِ مِن خَشیةِ اللّهِ.

هیچ قطره اى نزد خداوند، محبوب تر از دو قطره نیست: قطره خون [ریخته شده] در راه خدا و قطره اشك [ریخته شده] در سیاهى شب از ترس خدا.

الأمالی للمفید: ۱۱/ ۸.