ویرتا

شهادت آیت الله دستغیب شیرازی شهید محراب (۱۳۶۰ش)

۱۴ شهریور ۱۳۹۶

شهادت آیت الله دستغیب شیرازی شهید محراب (۱۳۶۰ش)

رسول اللّه صلی الله علیه وآله:

العُلَماءُ وَرَثَةُ الأَنبِیاءِ، یحِبُّهُم أهلُ السَّماءِ، ویستَغفِرُ لَهُمُ الحیتانُ فِی البَحرِ إذا ماتوا.

دانشمندان وارثان پیامبران اند.اهل آسمان آنان را دوست دارند و چون درگذشتند، ماهیان دریا برای آنها آمرزش می طلبند.

الفردوس: ۳/ ۷۵/ ۴۲۰۹

رسول اللّه صلی الله علیه وآله:

مَن جاءَهُ المَوتُ وهُوَ یطلُبُ العِلمَ لِیحیی بِهِ الإِسلامَ فَبَینَهُ وبَینَ النَّبِیینَ دَرَجَةٌ واحِدَةٌ فِی الجَنَّةِ.

هرکس را مرگ در رسد، در حالی که برای زنده کردن اسلام دانش می جوید، میان وی و پیامبران در بهشت یک درجه بیش نباشد.

سنن الدارمی: ۱/ ۱۰۶/ ۳۶۰

رسول اللّه صلی الله علیه وآله:

أقرَبُ النّاسِ مِن دَرَجَةِ النُّبُوَّةِ أهلُ العِلمِ وأهلُ الجِهادِ.

نزدیکترین مردم به درجه پیامبری، اهل دانش و جهادند.

إتحاف السادة: ۱/ ۷۳

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله:

یشفَعُ یومَ القِیامَةِ ثَلاثَةٌ: الأَنبِیاءُ ثُمَّ العُلَماءُ ثُمَّ الشُّهَداءُ.

روز قیامت سه تن شفاعت می کنند: پیامبران، سپس دانشمندان و پس از آن شهیدان.

سنن ابن ماجة: ۲/ ۱۴۴۳/ ۴۳۱۳

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله:

ما مِن قَطرَةٍ أحَبُّ إلَی اللّهِ مِن قَطرَتَينِ: قَطرَةِ دَمٍ في سَبيلِ اللّهِ، وَقَطرَةِ دَمعٍ في سَوادِ اللَّيلِ مِن خَشيَةِ اللّهِ.

هيچ قطره ای نزد خداوند، محبوب تر از دو قطره نيست: قطره خون [ريخته شده ] در راه خدا و قطره اشک [ريخته شده ] در سياهی شب از ترس خدا.

الأمالي للمفيد: ۱۱/ ۸.