ویرتا

شناخت خدا در هنگام آسایش (عکس نوشته)

۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

 

 

 

 

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله تَعَرَّفْ إلَى اللّهِ فِي الرَّخاءِ يَعرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ هنگام آسايش، خود را به خدا بشناسان تا هنگام گرفتارى و سختى، تو را بشناسد . ميزان الحكمه، ج4، ص22

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

تَعَرَّفْ إلَى اللّهِ فِي الرَّخاءِ يَعرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ

هنگام آسايش، خدا را بشناس (به یاد خدا باش) تا هنگام گرفتارى و سختى، تو را بشناسد

ميزان الحكمه، ج۴، ص۲۲